همخونه
آیا ریزش قیمت مسکن در راه است؟

آیا ارزانی قیمت مسکن در راه است؟

ارزانی قیمت مسکن  سایت خانک به نقل از جوان آنلاین نوشت: پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازار‌های دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده و قیمت‌ها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافت، برخی ماجرا را به سقوط قیمت ریال ربط می‌دهند و […]