همخونه
همخونه

اخبار مسکن

براساس محاسبات وزارت راه‌وشهرسازی تسهیلات جهش مسکن برای افراد متوسط جامعه ۵۰ درصد ارزش هر واحد را پوشش می‌شود و مابقی را باید متقاضیان تامین کنند. یعنی یک تهرانی باید در طول ساخت واحدها ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

به گزارش  معاون وزیر راه و شهرسازی از تسهیل شرایط مشمولان طرح جهش مسکن خبر داده است.

اولین تغییر این است که سابقه پنج ساله برای همه‌ی شهرها لحاظ نمی‌شود، به ویژه افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک می‌روند زمان به دو تا سه سال تقلیل خواهد یافت.

دومین تغییر درباره سابقه مالکیت خصوصی است. بر اساس آیین‌نامه قبل باید حداقل بیش از ۱۶ سال مالکیت نداشته باشند که این حداکثر به پنج سال کاهش پیدا می‌کند.

محمود محمودزاده در بخش دیگری اعلام کرده که برای دهک‌های اول تا سوم که هدف اصلی این پروژه هستند تا سقف ۸۰ درصد قیمت مسکن به وسیله تسهیلات فراهم می‌شود و ۲۰ درصد آورده خانوار است. همچنین ۲۰ درصد برای دهک‌های اول تا سوم کمک‌هایی است که از طریق دستگاه‌های حمایتی به خانوارها ارایه می‌شود.

او افزود: برای دهک‌های متوسط جامعه تسهیلات بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در برمی‌گیرد و مابقی آورده متقاضیان است. همچنین آورده متقاضیان در ۵ مرحله به حساب سازندگان واریز می‌شود.

طبق اظهارات معاون وزیر راه، آورده متقاضیان به دو گروه تقسیم می‌شود، کسانی که در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند باید ۲۰ درصد از ارزش کل واحد را به صورت نقدی بپردازند و مابقی از طریق وام تامین می‌شود. مبلغ آورده برای دهک‌های متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

وام طرح جهش مسکن برای تهرانی‌ها ۴۵۰ میلیون تومان است. اگر یک متقاضی مسکن تهرانی اگر در دهک اول تا سوم باشد باید ۹۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

آنجایی که متقاضیان از دهک‌های متوسط باید ۵۰ درصد از ارزش واحد مسکونی را به صورت آورده تامین کنند و وام ۵۰ درصد ارزش ملک را شامل می‌شود، این متقاضی باید معادل وام آورده داشته باشد؛ یعنی ۴۵۰ میلیون تومان.

در حال حاضر آورده اولیه متقاضیان در دهک‌های متوسط ۴۰ میلیون تومان است، یعنی یک تهرانی باید ۴۱۰ میلیون تومان دیگر در ادامه فرایند ساخت پرداخت کند. متقاضیان دهک اول تا سوم نیز باید ۲۰ میلیون تومان آورده اولیه داشته باشند و ۷۰ میلیون تومان باقی مانده را تا زمان تحویل پرداخت کنند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.