همخونه
تصویری موجود نمی‌باشد

سایت همخونه

کلمه همخونه رو اولین بار سال 92 شنیدم که یکی از دوستانم تعریف کرد با کسی یه خونه تو شیراز اجاره کردن و شراکتی زندگی می کنند و خیلی راضی بود و میگفت بهتر از زندگی خوابگاهی هست و راحتتره… که برای اولین بار که من دعوت کرد دیدم واقعا همین طوره و در کنار […]