همخونه
اراک در رتبه دوم گرانی مسکن

اراک در رتبه دوم گرانی خانه

اراک در رتبه دوم گرانی خانه به گزارش سایت خانک به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛  معاون عمرانی استاندار مرکزی در نشست  ستاد بازآفرینی شهری  با بیان اینکه عدم افزایش محدوده شهر اراک در ۲۵ سال گذشته باعث کاهش عرضه زمین و به دنبال آن گرانی مسکن شده است، گفت: قیمت اجاره و خرید […]