هم خونه برای مادربزرگ

  • تاریخ انتشار: 2020/01/10
    • چهار, تهران, چهار, ایران

یه هم خونه دخترخانوم دانشجو برای یک مادربزرگ
بدون نیاز به پرداخت اجاره


جنسیت: زن
مبله: مشخص نشده
تعداد نفرات فعلی: 1
تعداد نفرات مورد نیاز: 1
تعداد خواب: مشخص نشده
شماره تماس: 09357835708
زمان تماس و پاسخگویی: بعداز ظهر 15 تا 19