همخانه

  • تاریخ انتشار: 2019/04/09
    • سه, 0000سنندج000, کردستان, ایران

به یک نفر خانم جهت همخانه نیاز است
اگر در حد مختصری به کامپیوتر آشنایی داشته باشد و بتونه کارهای من را (در روز فوقش 2ساعت) انجام بده، بدون پرداخت اجاره و ودیعه میپذیرم
09013727601


جنسیت: مرد
مبله: هست
متراژ: 90
تعداد نفرات فعلی: 1
تعداد نفرات مورد نیاز: 1
تعداد خواب: دو خوابه
شماره تماس: 09013727601
زمان تماس و پاسخگویی: صبح 8 تا 12

آگهی های مشابه